- Lederutviklingsprogrammer
- Lederutvikling
- Lederveiledning
- Organisasjonsutvikling
- Konflikthåndtering
- Foredrag

VÅRE VERDIER: RELEVANS — RESPEKT — RESULTAT 

Morgendagens krav til ledere

Mestringskompetanse tilbyr lederutvikling for alle typer bedrifter.

Ny doktorgrad: Lederutvikling i et systemisk perspektiv

I mai 2020 fullførte Terje Hofsmarken sin doktorgrad i systemisk ledelse ved den anerkjente Institusjonen Tavistock Clinic, i samarbeid med London/East London University. Doktorgraden heter:
A qualitative study of systemic leadership training in a Danish municipality
"Leaders' experiences of participating in leadership training based on a systemic approach"

I studiet fulgte Terje en ledergruppe bestående av 25 ledere på sjefsnivå i Danmark som gjennomførte en krevende endringsprosess over ett år. Sentralt for endringsprosessen var en lederutviklingsprosess utført fra et systemisk perspektiv. Store deler av lederutviklingen ble gjennomført etter prinsipper for ledertrening utformet av blant annet forsvaret. Gjennom denne grundigheten og de systemiske perspektivene kunne man sikre at alle ledd fikk tilstrekkelig kunnskap om og fullt eierskap til prosessene og organisasjonens nye strategiske mål. Tilbakemeldingen fra sensorene var at oppgaven var «en original og verdifull doktorgradsavhandling om lederutvikling i et systemisk perspektiv.»

Bestill gjerne et foredrag der jeg presenterer funnene og hvordan du
kan sikre at lederutviklingen møter morgendagens behov som består
av større kompleksitet.

 

 

Mestringskompetanse tilbyr strukturert trening for å oppnå en lønnsom og relevant
lederpraksis som kan møte kompleksitet og endringer med nye perspektiver og ferdigheter.

 

 

  • Vår ledertrening og våre lederprogrammer har som formål å skape et relasjonelt lederskap der ledere og ansatte er i utvikling gjennom samarbeid. Slik tar de sammen et større eierskap for prosessene og resultatene. Det viktigste ved relasjonelt lederskap er anerkjennelsen av gjensidig avhengighet i organisasjonen.

  • Våre erfaringer viser at ledelse og endringsprosesser lykkes når toppledelsen, mellomledere og ansatte øker sin samhandling. Ledere i vår tid må håndtere stadig større kompleksitet og usikkerhet. Det er derfor svært gunstig om toppledelsen er aktiv i våre lederprogrammer for å sikre samhandling og felles forståelse innad i egen organisasjon.

  • Vår ledertrening og våre lederprogrammer bidrar til at ledere blir mer bevisste på hvordan de påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. I vår ledertrening får de blant annet profesjonell trening i håndtering av gruppedynamikk med hjelp av systemiske perspektiver.

  • Håndtering av gruppedynamikk og sosial dynamikk er essensielle ferdigheter for ledere. Ledelse er først og fremst et gruppefenomen, hvor ledelse oppstår i helt bestemte operasjoner og sammenhenger snarere enn å være sentrert rundt lederen som person. Mestringskompetanse har sin faglige plattform blant annet fra Terje Hofsmarken som har doktorgrad i lederutvikling innen systemiske perspektiver.
 

TERJE HOFSMARKEN

Dr. Terje Hofsmarken er
Gründer og leder av Mestringskompetanse

Terje Hofsmarken har sin doktorgrad fra Tavistock Clinic, East London University (D.Sys.Psych), og en master i klinisk familieterapi fra vitenskapelig høgskole (VID). Han er sertifisert til å bruke psykologiske profilverktøy som BIG FIVE,
360 og JTI. Han har også en MBA i ledelse fra Western International University.

Under arbeidet med sin doktorgrad forsket han på lederutvikling i et systemisk perspektiv. Herunder hvilke
læringsprosesser som gir best effekt og hvordan man kan sikre at lederutvikling gir utbytte for organisasjoner.

Terje har allsidig og lang erfaring fra ledelses- og organisasjonsutvikling i både offentlige og private virksomheter.
Han tjenestegjorde en periode i Forsvaret som offiser og tok blant annet sin militære fallskjermutdanning
ved Hærens Jegerskole.

Terje legger vekt på at lederutvikling og ledertrening skal ivareta både ledernes og de ansattes bilde av virkeligheten,
og at tiltakene skal øke lønnsomheten og samspillet i organisasjonene.

Epost: terje@mestringskompetanse.no
www.taosinstitute.net/terje-hofsmarken

Tlf: +47 913 54 625

TOM PETTERSEN

Partner

Mestringskompetanse er stolte av å få Tom Pettersen på laget fra 2022. Tom skal ha ansvaret for salgstrening av salgspersonell, og trening innen faget salgsledelse som ifølge han er en helt egen profesjon.

Tom har lang realkompetanse og erfaring innen salg og salgsledelse. Tom har blandt annet vært salgsdirektør i ett av Norges største sikkerhetshetsselskaper over en 10 års periode og over 10 års erfaring som leder innen hotell og service bransjen. Tom´s kommersielle erfaring er spennende tilskudd i vårt team.

Tom sin spisskompetanse og ansvarsområder:

Tom sin spisskompetanse er det å forstå det som skjer der ute operativt, da det alltid har vært hans primære tilnærming til faget han har spesialisert seg i.

Han er alltid interessert i hva som skjer i linjen. Han har i sin arbeidskarriere, vært med på å bygge opp store salgsorganisasjoner i flere bedrifter, med stor suksess.

Tom har de siste 4 årene holdt på med primær operativ salgsopplæring innen handelsnæringen og bank og finans, samt coaching av salgsledere i flere bedrifter.


Epost: tom@mestringskompetanse.no
Tlf: +47 974 35 900

BENT-IVAN MYHRE 

Daglig leder i Mentro.no
Samarbeidspartner

Bent-Ivan Myhre har bred ledererfaring fra Forsvaret og næringslivet, hvor rådgivning og en-til-en samtaler på toppledernivå har stått sentralt. Myhre tjenestegjorde i flere år med lederstøtte som oberstløytnant i Forsvarets spesialstyrker, samt var hovedlærer ved Forsvarets høgskole, stabsskolen innen kognitive påvirkningsoperasjoner. Han var i en lengre periode strategisk kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet samt talsmann for tre sittende forsvarssjefer.

Han har ledererfaring fra multinasjonale avdelinger i Midtøsten og på Balkan, samt rådgivning og oppfølgning av tjenestegjørende personell i Afghanistan. Dette har gitt Bent-Ivan en sterk forståelse av hvordan kulturelle aspekter
kan virke inn på gruppedynamikker.

I næringslivet fungerte Bent-Ivan som daglig leder i en underavdeling av UBConnect.as (et firma som jobber
med digital infrastruktur). Utover ledelse hadde han der ansvaret for konsept- og kompetanseutvikling.

Bent-Ivan har sin akademiske bakgrunn fra Hærens Krigsskole, Universitet i Bergen, Handelshøyskolen BI
og Høgskolen i Bergen. Han er i tillegg utdannet coach med vekt på selvledelse og emosjonell intelligens.

Bent-Ivan har i tillegg utdanning som psykoterapeut og Avansert Diplom Hypnoterapeut fra Norsk Institutt for
Hypnoterapi og Klinisk Hypnose, med faglig godkjenning ved Dave Elman Hypnosis Institute, North Carolina, USA. Spesialistutdanningen er godkjent av Norsk Forbund for Hypnose, som er den eneste hypnoterapi-organisasjonen
i Norge med godkjenning av Helsedirektoratet.

Bent-Ivan Myhre er eier av coaching- og psykoterapi-praksisen www.MENTRO.no, som henvender seg til privatpersoner med problemstillinger som blant annet stressreaksjoner, depresjoner, angst, fobier, selvfølelse, ulike avhengighetsforhold
og dilemmaer rundt yrke og familiære forhold.

E-post: myhre@mentro.no
www.mentro.no

Tlf: +47 9228 4687

EVA I. JARBEKK

Advokat / Partner

Eva I. Jarbekk arbeider bredt juridisk og samarbeider med andre yrkesgrupper om strategisk og organisasjonsmessig rådgivning. Hun har spesialkompetanse innen forhandling, konflikthåndtering og mekling. Hun legger vekt på å
identifisere og håndtere situasjoner der man må ta mellommenneskelige hensyn til de involverte i tillegg til de juridiske eller organisasjonsmessige utfordringene. Innen tverrfaglig rådgivning drar hun stor nytte av sin dyptgående erfaring
og kunnskap innenfor mekling og rettslige områder som arbeidsrett, opphavsrett, personvern, kontraktsrett, selskapsrett
og anbudsrett. Eva legger vekt på at jussen er ett av flere redskaper som kan brukes til å sette rammer, løse et problem
og skape nye muligheter.

Eva er til daglig partner i Advokatfirmaet Schjødt, med fokus på juridisk rådgivning innenfor IKT, kontrakt- og arbeidsrett. Eva er veileder i rettsmekling på advokatkurset for jurister og oppnevnt som rettsmekler i opphavsrett av domstolene på Østlandet.

Eva er også oppnevnt advokat for Spesialenheten for politisaker og har vært leder for Personvernnemnda. Hun har solid erfaring fra saker om gransking og compliance, et område hvor man ofte må ha et tverrfaglig fokus. Eva har styreerfaring fra små og store selskaper og har god forståelse for hvordan strategiske og juridiske råd kan brukes i en forretningsmessig sammenheng.

ÅGE SAXLUND

Partner / Rådgiver

Åge Saxlund er partner og aktiv i utviklingen av Mestringskompetanse og leverer tjenester innen ledelse og mentoring i selskapet. Han har lang erfaring innen forretningsutvikling, salg, mentoring, styrearbeid og ledelse. De siste 15 årene har han med svært gode resultater utviklet og ledet en rekke selskaper. Han utøver i dag aktivt eierskap og styrearbeid sammen med andre meget erfarne styremedlemmer og eiere.

Åge har mer enn ti års erfaring fra produktledelse og salg av komplekse teknologiske systemer (blant annet fra Siemens i Norge og internasjonalt, Ericsson i Norge og i Frankrike). Han har vært leder av en større prosjektlederorganisasjon og har ledet restrukturerings- og nedbemanningsprosesser.

Åge har deltatt i flere salgs- og oppkjøpsprosesser av bedrifter og har relasjoner til investorer og finansieringsmiljøer.

Åge har teknisk utdannelse fra forsvaret, med flere års operativ ledererfaring fra Norge, Libanon, Saudi-Arabia, Kuwait og Irak.

ANDREAS LØES NARUM

Samarbeidspartner/ Cand. Psychol

Andreas Løes Narum jobber som psykolog og har lang erfaring innen testutvikling, rekruttering, ledelse og klinisk arbeid med par og en-til-en. I tillegg har han tatt Forsvarets russisk-kurs og jobber som tolk når Forsvaret skal forvalte nedrustningsavtaler med russisktalende land. Han har vært gründer ved flere anledninger, sist med parweb.no som tilbyr parterapi på nett. Han har også jobbet med Schibstedgruppens datingselskap Møteplassen. Han er ekspert på utvikling og bruk av psykologiske tester. Andreas har også jobbet sammen med Terje Hofsmarken i mange år med å levere prosesser og metoder til ledergrupper.

Forskning har vist at det finnes mange lovmessigheter i kommunikasjonen mellom romantiske partnere. Vi synes det er interessant å se hvordan de samme mekanismene kan styre kommunikasjonen i arbeidslivet.

Narum har omfattende intervjuerfaring fra private og offentlige oppdragsgivere. Siden 1997 har han jevnlig bistått sjefspsykologen i Forsvaret ved gjennomføring av opptak til Forsvarets krigsskoler og språkskoler. Han var aktivt involvert i å få etablert Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge, som er faginstansen bak Det Norske Veritas sine ISO-sertifikater for testbrukere og testverktøy i Norge. Han er dessuten sensor for testbrukersertifikatet.

BENGT ANDREASSEN

Samarbeidspartner/ Cand.  Psychol

Bengt Andreassen er daglig leder for Humetrica AS og er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Oslo. Han har ansvar for konseptutvikling, statistiske analyser, drift av tekniske systemer og utvikling av nye verktøy. Bengt har spesialkompetanse innen SQL-databaser, .Net-programmering og statistikk.

Adresse : Ekebergveien 1, 0192 Oslo | Tlf : 91354625 | E-Post : terje@mestringskompetanse.no