Lederutvikling – Coaching – Lederstøtte - OmstillingsprosesserVÅRE VERDIER:
RELEVANS    -    RESPEKT    -    RESULTAT 

 

Mestringskompetanse tilbyr lederutvikling for alle typer bedrifter. Våre metoder er virkelighetsnære og har praktisk relevans for den aktuelle bedriften. Vi har spisskompetanse innen forskjellige fagområder. Dette er vår styrke, for gjennom tverrfaglige tilnærming kan vi lettere skape utviklingsprosesser som inkluderer organisasjonen som helhet.

Mestringskompetanse bidrar til å profesjonalisere en lønnsom lederpraksis med nye perspektiver for å møte kompleksitet og endringer.

 

Vår lederutvikling og ledertrening har som formål å skape et relasjonelt lederskap der ledere og ansatte er i utvikling gjennom samarbeid. Det viktigste ved et relasjonelt lederskap er anerkjennelsen av gjensidig avhengighet i organisasjonen. Erfaringer viser at det er først når toppledere, mellomledere og ansatte ‘konstruerer’ veien og retningen sammen at ledelse og endringsprosesser lykkes.

Mestringskompetanse benytter den teknologiske plattformen CompMap, fra humetrica.com. Det er en løsning for å kartlegge kompetanse, enten i sammenheng med en intern kompetansekartlegging, eller i forbindelse med ulike typer psykologiske profiler som BIG FIVE, 360. Spesielt nyttig er CompMap for å få oversikt over kompetansen til en større gruppe mennesker. Mestringskompetanse gjennomførte nylig en undersøkelse om korttidsfravær og sykefravær innen flysikkerhet i samarbeid med Humetrica.

 

TERJE HOFSMARKEN

Gründer og leder av Mestringskompetanse
MBA i ledelse, MFSP i familieterapi og systemisk tenkning. Ph. D, Doctorate Student at Tavistock Clinic/East London University.

Terje er Gründer og leder av Mestringskompetanse. Han gjennomfører et doktorgradsstudie ved Tavistock Clinic, East London University, der han forsker på lederutvikling. Han har variert bakgrunn, fra Forsvaret som troppsbefal i Infanteriet og har gjennomført frittfallkurs på Hærens Jegerskole. Han har en MBA i ledelse og en master i familieterapi og er sertifisert på psykologiske profilverktøy som BIG FIVE, 360 og JTI etc. 

Han har jobbet som salgssjef I Bertel O Steen, konsulent og konsulentleder i Mercuri International. Hofsmarken har lang erfaring fra ledelses- og organisasjonsutvikling fra offentlige og private virksomheter. Han har utviklet pragmatiske og dokumenterte metoder for hvordan ledergrupper og ledere øker samhandlingen og lønnsomhet. 

Terje legger vekt på at organisasjoner er komplekse og dynamiske og at det relasjonelle er av avgjørende betydning. Derfor fokuserer han ikke bare på den enkelte leder, men på lederens relle hverdagskontekst og relasjonene. Terje legger vekt å at lederutvikling og ledertrening skal ivareta både leders og de ansattes bilde av virkeligheten, og at tiltakene skal øke kvaliteten i samspillet i organisasjonen. Erfaringene fra Hofsmarken er at et relasjonelt perspektiv på lederskapet anerkjenner gjensidig avhengighet i en organisasjon, noe som gjør at både ledere og de ansatte er under stadig utvikling og sammen tar et større eierskap. 

Epost: terje@mestringskompetanse.no
https://www.taosinstitute.net/terje-hofsmarken

Tlf: +47 913 54 625

EVA I. JARBEKK

Advokat / Partner

Eva arbeider bredt juridisk og samarbeider med andre profesjoner om strategisk og organisasjonsmessig rådgivning. Hun legger vekt på å identifisere og håndtere situasjoner der man må ta hensyn til de involverte i tillegg til juridiske eller organisasjonsmessige utfordringer. I en tverrfaglig rådgivning er hennes forståelse og erfaring med mekling og rettslige områder som arbeidsrett, opphavsrett, personvern, kontraktsrett, selskapsrett og anbudsrett svært viktig. Eva legger vekt på at jussen er ett av flere redskaper som kan brukes til å sette rammer, løse et problem og skape nye muligheter.

Eva er til daglig partner i Schødt advokatkontor, med fokus på juridisk rådgivning innenfor IKT-, kontrakt- og arbeidsrett. Hun har spesialkompetanse innen forhandling, konflikthåndtering og mekling. Eva er veileder i rettsmekling på advokatkurset for jurister og oppnevnt som rettsmekler i opphavsrett av domstolene på Østlandet. 

Eva er også oppnevnt advokat for Spesialenheten for politisaker og har vært leder for Personvernnemnda. Hun har solid erfaring fra saker om gransking og compliance, et område hvor man ofte må ha et tverrfaglig fokus. Eva har styreerfaring fra små og store selskaper og har god forståelse for hvordan strategiske og juridiske råd kan brukes i en forretningsmessig sammenheng.

ÅGE SAXLUND

Partner / Rådgiver

Åge er partner og aktiv i utviklingen av Mestringskompetanse og leverer tjenester innen ledelse og mentoring i selskapet. Han har lang erfaring innen forretningsutvikling, salg, mentoring, styrearbeid og ledelse. De siste 15 årene har han aktivt utviklet og ledet flere selskaper med meget gode resultater.
Han utøver i dag aktivt eierskap og styrearbeid sammen med andre meget erfarne styremedlemmer og eiere.

Åge har mere enn 10 års erfaring fra produktledelse og salg av komplekse teknologiske systemer (blant annet fra Siemens i Norge og internasjonalt, Ericsson i Norge og i Frankrike).
Han har vært leder av en større prosjektlederorganisasjon og har ledet restrukturerings og nedbemanningsprosesser.

Åge har deltatt i flere salgs og oppkjøpsprosesser av bedrifter og har relasjoner til investorer og finansieringsmiljøer.  

Åge har teknisk utdannelse fra forsvaret med flere års operativ ledererfaring fra Norge, Libanon, Saudi Arabia, Kuwait og Irak.

ANDREAS LØES NARUM

Samarbeidspartner/ Cand. Psychol

Andreas Løes Narum jobber som psykolog og har lang erfaring innen testutvikling, rekruttering, ledelse og klinisk arbeid med par og individer. I tillegg har han tatt Forsvarets russiskkurs og jobber som tolk når Forsvaret skal forvalte nedrustningsavtaler med russisktalende land. Han har vært gründer ved flere anledninger, sist for www.parweb.no som tilbyr parterapi på nett. Han har også jobbet med Schibstedgruppens datingselskap, Møteplassen. Han er ekspert på utvikling og bruk av psykologiske tester. Han har også jobbet sammen med Terje Hofsmarken i mange år med å levere prosesser og metoder til ledergrupper. 

Forskning har vist at det finnes mange lovmessigheter i kommunikasjonen mellom partnere. Vi synes der er spesielt interessant å se hvordan de samme mekanismene kan styre kommunikasjonen i arbeidslivet. 

Narum har omfattende intervjuerfaring fra private og offentlige oppdragsgivere. Siden 1997 har han jevnlig bistått Sjefspsykologen i Forsvaret ved gjennomføring av opptak til Forsvarets krigsskoler og språkskoler. Han var aktivt involvert i å få etablert Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge som er faginstansen bak Det Norske Veritas’ ISO-sertifikater for testbrukere og testverktøy i Norge. Han er dessuten sensor for testbrukersertifikatet.

BENGT ANDREASSEN

Samarbeidspartner/ Cand.  Psychol

Bengt er daglig leder for Humetrica AS  og er utdannet klinisk psykolog fra Universitet i Oslo. Han har ansvar for konseptutvikling, statistiske analyser, drift av tekniske systemer og utvikling av nye verktøy. Bengt har spesialkompetanse innen SQL databaser, .Net programmering og statistikk.

Adresse : Ekebergveien 1, 0192 Oslo | Tlf : 91354625 | E-Post : terje@mestringskompetanse.no